کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۰۷

ای وصف تو سرمایۀ گویایی من

مشغولی تو لگام خود رایی من

تا خاک سر کوی تو شد قبلۀ دل

یک خانه شد اندیشۀ هر جایی من