کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۵۰

دیشب من و صبح از غمت دم نزدیم

کمتر از یکی آه بود هم نزدیم

بودیم همه شب من و اختر تا روز

درهم زده چشم و چشم برهم نزدیم