کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۳

آن روز که بر خاطر عالی گذرم

از عجب چو نرگس همه در خود نگرم

از کوی تو ار باد قبولی جهدم

مانندۀ برگ گل ز شادی بپرم