کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۹

در مدح تو مر مرا پس از فکر دراز

کم می آمد معانی خوب فراز

ان شاالله خدای توفیق دهد

تا عذر ثنا بمرثیت خواهم باز