کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۷

برخیز و دوای این دل تنگ بیار

وان بادۀ مشک بوی گل رنگ بیار

اخلاط مفرّح دل ار می سازی

یاقوت می و بریشم چنگ بیار