کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۳

پیش از توغم در نهان من بود

سودای تو مغز استخوان من بود

در وقت گشایش زبان نام تو بود

اوّل سخنی که در زبان من بود