کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۷

شاخ ارز شکوفه شکل پروین دارد

آن هم ز سرشک من غمگین دارد

از ناله من کوه بدان سنگ دلی

از لاله بدامن دل خونین دارد