کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۶

لعل تو ز لطف صورت جان دارد

خطت صفت مهر سلیمان دارد

وین طرفه که با مهر سلیمان زلفت

دیویست که باد را بفرمان دارد