کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۱

در خدمت تو گر تن من برپایست

آن هم نه بزور خویشتن برپایست

شمعی که میان انجمن برپایست

از ضعف تنش به پیرهن برپایست