کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۷

گفتند دل تو الز خرد بیگانه ست

دیوانگی او همه شهر افسانه ست

در سلسلۀ زلف تو بستیم او را

خود سلسله دیوانه تر از دیوانه ست