کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۹۱

گر لاله بهجران تو خوشدل بودست

خون جگرش نگر که چون پالودست

بی روی تو غنچه خنده یی از دل زد

وان نیز بدولت تو خون آلودست