کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۸

فرزند ترا اگر بکوهست نشست

از کان هرگز قیمت گوهر نشکست

زین کار ترا نوید عمر ابدست

کو جان عزیز تست با که پیوست