عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۶

نمرود به گاه پور آذر

می‌گفت خدای خلق ماییم

جبار به نیم‌پشه او را

خوش داد سزا که ما گواییم