فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۳

نسیم آهسته آهسته سحرگاه

روان شو سوی یار از راه و بیراه

بجنبان حلقهٔ زنجیر زلفش

ز حال زار فایز سازش آگاه