فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۹

دو گیسو را به دوش انداختی تو

ز ملک دل دو لشکر ساختی تو

به استمداد چشم و زلف و رخسار

به یکدم کار فایز ساختی تو