فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹

بهشت از روی تو بهتر نباشد

ز حوران حسن تو کمتر نباشد

از آن لعل لب و دندان، فایز

یقین دارم که در کوثر نباشد