فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷

مرا این زندگی از بوی یار است

وگرنه جان بدین پیکر چه کارست؟

کنون که هست فایز زنده ز آنست

دو چشم و دل به راه انتظار است