فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳

عرق بر چهره‌ات گل یا گلاب است

و یا پروین به روی ماهتاب است؟

نشانده یار فایز نقره بر آل

و یا بر آتش تر خشک آب است؟