وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۱۳ - در تغزل

یک چند ، چو کار من ز تو ساز گرفت

طبع تو ره ملالت و ناز گرفت

یا دست نبایست بمن داد بعهد

یا پای نبایست ز من باز گرفت