مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵

تا دیده ام آن لب گهر بار تو را

پیوسته نمک خوانم گفتار تو را

زیرا زبی لعل لب ای یار تو را

بگشاده دهان پسته کردار تو را