صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۱۳۰

ارباب همم را چه غم از بی پر و بالی است؟

بال و پر این طایفه از همت عالی است

نفرین بود از دست دعا رزق بخیلان

تکبیر فنا فاتحه سفره خالی است