ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۴ - در مرگ مادر

ای شمع شبستان من‌، ای مام گرام

رفتی و سیه شد به من از غم ایام

بر قبر تو اوفتادم ای گمشده مام

چون فانوسی که شمع آن گشته تمام