شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۲۴۹

نه فقر بماند و غنا هم

نه حکم فنا و نه بقا هم