شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۸۶

جوابی خوش چو آبی بشنو از ما

که دریابی طریق جمله اسما