شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۵

دل تو خلوت محبت اوست

جانت آئینه دار طلعت اوست

آینه پاک دار و دل خالی

که نظرگاه خاص حضرت اوست