بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۶

شد نظر واکردنی خواب فراموش شرار

لغزش پای نگاهی داشت مدهوش شرار