رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۲

از آن هجران کند با من مدارا

که بی او زیستن کم مردنی نیست