فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹

ای فیض بسی موعظه گفتی گفتی

بس گوهر بی‌نظیر سفتی سفتی

یک خفته ز گفته تو بیدار نشد

احسنت کزین فسانه گفتی خفتی