صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۷۸

از تندباد حادثه شمع مرا بخر

چون دست دست توست، به دست حمایتی