صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۳۹

سوگند می‌دهم به سر زلف خود ترا

کز من اگر شکسته تری یافتی بگو