صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۵

مرا ز خضر طریقت نصیحتی یادست

که بی گواهی خاطر به هیچ راه مرو