صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۰

شادم به مرگ خود که هلاک تو می‌شوم

با زندگی خوشم که بمیرم برای تو