صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۲۲

انصاف نیست آیهٔ رحمت شود عذاب

چینی که حق زلف بود بر جبین مزن