صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۵۷

از حادثه لرزند به خود قصر نشینان

ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم