صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱۵

از صبح پرده سوز، خدایا نگاه دار

این رازها که مابه دل شب سپرده‌ایم