صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۳

شدند جمع دل و زلف از آشنایی هم

شکستگان جهانند مومیایی هم