صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۶۰

ز سردمهری احباب، در ریاض جهان

تمام برگ سفر چون گل خزان زده‌ام