صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۸

بال و پر همند حریفان سست عهد

بو می‌رود به باد چو از گل پرید رنگ