صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۵۶

نبضی که بود از رگ خواب آرمیده‌تر

از شوق دست یار جهیدن گرفت باز