صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۱۹

من آن نیم که به نیرنگ دل دهم به کسی

بلای چشم کبود تو آسمانی بود