صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۰۹

درکوی مکافات، محال است که آخر

یوسف به سر راه زلیخا ننشیند