صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۸۴

از حجابِ حسنِ شرم آلودهٔ لیلی هنوز

بید مجنون، سر به پیش انداختن، بار آوَرَد