صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۴

رخسارهٔ ترا به نقاب احتیاج نیست

هر قطره عرق به نگهبان برابرست