صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۶

از شرم نیست بال و پر جستجو مرا

چون باز چشم بسته شکارم دل خودست