صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۳

تا بوی گلی سلسله جنبان نسیم است

بر ما ره آمد شد بستان نتوان بست