صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۹

تا داده‌ام عنان توکل ز دست خویش

کارم همیشه در گره از استخاره هاست