صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۰۸

این گردباد نیست که بالا گرفته است

از خود رمیده‌ای است که صحرا گرفته است