صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۰۶

گردن مکش ز تیغ شهادت که این زلال

از جویبار ساقی کوثر گذشته است