صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۸۷

از خون چو داغ لاله حصار دل من است

هر جا که بوی خون شنوی منزل من است