صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۰

چُنان که: شیر، کُنَد خوابِ طفل را، شیرین

فزود، غفلتِ من، از سفیدمویی‌ها